Antalya

Aktiviteler

picture

Dal??E?itmen & Divemaster Skin Diver SCSPF / CMAS, dal??a ilk ba?layanlar i?in geli?mi? a??Scuba'y? ke?fet' dersleri veriyor., hem de Tesisin hemen ?n?nden dalarak. Duvar, ma?ara, gece ve derin ak?nt? dal??lar?. T?m gerekli ekipmanlar sunuluyor ve tanklar uluslar aras? standartlara uygun olarak yeniden dolduruluyor. Kendi dal?? teknemizle dalma turlar? alabilirsiniz. Akdenizin Kalkan Koyunun derinliklerinde ke?fedin.
Su Sporlar?R?zgar s?rf?, su kaya??, ?norkelle dalma, dalma ve daha bir?ok farkl? spor dal? sizi bekliyor. ?sterseniz s?rat teknesiyle k?rfezi gezebilirsiniz. Ayr?ca her g?n Kalkan'a gidip gelen bir sefer yap?lmaktad?r.
Tekne ile koy turu ve Mangal Partisi (10:30 - 17:30)Saat 10:30 da su sporlar? r?ht?m?ndan hareket, Fare Adas?'nda y?zme, Gerenlik sahilinde ?nl? ?amur banyosu, 13:00 ??len yeme?inde mangal partisi, F?rnaz Koyu'nda demirleme, 16:30 da f?r?n?m?zdan ?ay, kek ve bisk?vi ikram?, y?zme ve Patara Prince'e d?n??.
Deniz TaksiKalkan Marina - Patara Prince Pazar g?nleri hari? her g?n 09 :00 - 19:00
Tenis?ki mozaik tartan tenis kortumuz 24 saat boyunca a??k. Tenis raketleri, toplar ve top makinesi mevcut. Her iki tenis kortunun da muhte?em deniz manzaras? var.
Bilardo & Masa TenisiLobi'de misafirlerimiz i?in 6 delikli bilardo masas? var. Masa tenisi ise ana havuzun ve Club House'?n yan?nda bulunuyor. Satran?, gama setleri de yine Club House da bulunabilir.VoleybolAna havuzun yan?nda a?a?lar?n alt?nda k???k bir voleybol sahas? var. Arkada?lar?n?zla yapaca??n?z harika bir voleybol ma?? i?in ideal.?ocuk Kul?b??ocuklar?n?z? yeni ?ark?lar ??renecekleri, resim yapacaklar? ve bir?ok e?lenceli oyunlar oynayacaklar? ?ocuk Kul?b?'ndeki sertifikal? e?itmenlerimize emanet edebilirsiniz. Bebek bak?c?l???, ?ocuklar i?in disko, su sporlar?, havuz oyunlar?, ?ocuk bah?esi...
Mavi Tur"Siz kristal berrakl???ndaki sulara sahip muhte?em koylar? ke?federken, teknenizi de, ?emsiye g?revi g?recek bir palmiyeye ba?layabilirsiniza??.

Mavi Tur, T?rkiye'nin Ege sular?nda e?siz bir yat gezintisidir ve sizi g?ne?in alt?nda ?? bin y?ll?k mitlerin b?y?l? ortam?na g?t?ren dinlendirici bir macerad?r. Kristal sular?n turkuaz mavisinde y?z?p T?rk mutfa??n?n de?i?ik lezzetlerini tad?n.

Mavi Tur'umuz sizi ge?mi? uygarl?klar?n kal?nt?lar? ve nefes kesici k?lt?rel mirasla dolu unutulmaz b?lgelere g?t?r?r. Hala okyanusun derinliklerinde g?m?l? olan antik uygarl?klar?n arkeolojik kal?nt?lar?n? g?r?n. Mavi Turumuz size asla unutamayaca??n?z b?y?l? bir deneyim ya?atacak. Patara Prince' de kalaca??n?z s?renin devam?nda veya i?inde d???nebilece?iniz bir Mavi tur yolculu?u i?in ?nceden bizi arayarak Rezarvasyon yap?lmas? gerekmektedir.CabanaE?er deniz, g?ne? bat???, insanlar ama ayn? zamanda size ?zel l?ks bir mekan isterseniz, t?m imkanlar?yla birlikte CABANA'm?z? kiralayabilir ve b?y?leyici mavi denize bakarken, ikram?m?z olan meyve taba?? e?li?inde g?lgeli?inizin alt?nda dinlenebilirsiniz.

L?tfen fiyatlar ve daha fazla bilgi i?in Otel ?n b?ro ile irtibata ge?iniz.
AvlanmaPatara Prince Resort, yaban domuzlar? ve di?er vah?i t?rleriyle ?nl? Toros da?lar?na sadece birka? dakika uzakl?ktad?r.

laferrari watch mayweather omega vs rolex movement uk replica watches tag heuer tachymeter black patek philippe pocket watch uk replica watches montblanc unicef bracelet tissot deployment clasp swiss replica watches most expensive watch ever sold capetown diamond corporation review rolex replica